Aktuality

Odběr novinek o dražbách

Captcha

Odhlášení odběru novinek

Mgr. Martin Tunkl - dražby nemovitostí

NázevPopisDatumPřílohy
garáž Ostrava - Kunčičky - EDVJedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž bez č.p./č.e. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda garáže není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha garáže je pultová. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá. Podlaha garáže je betonová. Garáž je ve špatném stavu. Přístup k nemovitosti je po místní nezpevněné komunikaci.26.7.2018 9:00vyhláška garáž Ostrava - Kunčičky - EDV detail
1/6 pozemků Šluknov - Císařský - EDVSoubor pozemků je na severní a západní straně ohraničený nezpevněnými cestami. Na pozemku parc.č. 2064/2 se nachází smíšený lesní porost (dub, smrk, jasan, bříza a lípa) starý cca 105 a 65 let. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vedou nezpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc.č. 3022 a parc.č. 2769, které jsou ve vlastnictví města Šluknov. Přes pozemek parc.č. 2142/3 vede nadzemní vedení VN. Součástí pozemků jsou porosty.26.7.2018 10:00vyhláška 1/6 pozemků Šluknov - Císařský - EDV detail
1/6 orné půdy Chlumec nad Cidlinou - EDVPozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda je využíván jako zahrada s trvalými porosty a podle územního plánu obce je zařazen do plochy změn jako zastavitelný BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské.26.7.2018 11:00vyhláška 1/6 orné půdy Chlumec nad Cidlinou - EDV detail
1/5 orné půdy Třeboň-Holičky u Staré Hlíny + 1/4 trvalého travního porostu Třeboň - EDVJedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. Pozemek je na západní a východní straně ohraničený listnatými prosty a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Pozemek se nachází v CHKO Třěboňsko. Ve prospěch města Třeboň s povinností k tomuto pozemku je zřízeno věcné břemeno vedení a uložení vodovodního řádu a vstupu za účelem provedení údržby a oprav. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. Pozemek je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc.č. 4526, který je vlastnictví města Třeboň. Pozemek se nachází v CHKO Třěboňsko.26.7.2018 12:30detail
1/5 trvalého travního porostu Třeboň - Holičky u Staré Hlíny - EDVJedná se o pozemek pravidelného tvaru. Pozemek je na jihozápadní straně ohraničený listnatými porosty. Na travnatém pozemku se nacházejí skleníky (3 ks). V době oceňování byl pozemek neudržovaný a částečně využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Je k němu přístup přes pozemky cizích vlastníků. Přípojky IS jsou v dosahu do cca 120 m. Pozemek se nachází v CHKO Třeboňsko.26.7.2018 13:20vyhláška 1/5 trvalého travního porostu Třeboň - Holičky u Staré Hlíny - EDV detail
6/10 pozemků Mšeno - Skramouš (okr. Mělník) - EDVPozemky spolu sousedí a jsou pravidelných tvarů. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se částečně v lánu. Na pozemku parc. č. 355 se nachází nekoli listnatých porostů. Pozemky jsou svažité k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky vzužívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.26.7.2018 14:10vyhláška 6/10 pozemků Mšeno - Skramouš (okr. Mělník) - EDV detail
2010 © Exekutorský úřad Plzeň - město. Všechna práva vyhrazena. & EVANEK Web Design Studio