Aktuality

Odběr novinek o dražbách

Captcha

Odhlášení odběru novinek

hybridní pošta (2.4.2014)

Postup při zasílání originálu v elektronické podobě

Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem

Plzeň - město, JUDr. Zdeňka Zítky nebo Mgr. Martina Tunkla mohou být

vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K písemné

žádosti účastníka, kterému byly listinné stejnopisy vyhotovené za

součinnosti provozovatele poštovních služeb zaslány, zašle soudní

exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti

písemnost  vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá účastníkovi

v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

 

2010 © Exekutorský úřad Plzeň - město. Všechna práva vyhrazena. & EVANEK Web Design Studio