free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

bezplatná poradna pro veřejnost (10.6.2010)

EÚ Mgr. Martin Tunkl

Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ) vyhlásila 10. červen Mezinárodním dnem soudních exekutorů. Exekutorská komora ČR chce tento den využít hlavně k tomu, aby zdůraznila opodstatněnost a nutnost exekutorské profese. Z iniciativy řady exekutorských úřadů se rozhodla Exekutorská komora na Mezinárodní den soudních exekutorů přidat i něco "navíc" a v mnoha exekutorských úřadech budou 10.6. otevřeny bezplatné poradny pro veřejnost. Přijít poradit se může kdokoliv, dlužníci, jejich rodinní příslušníci či věřitelé.

 

Exekutorská komora ČR vede bezplatné právní poradny týkající se provádění exekucí a výkonů rozhodnutí.

Cílem bezplatné právní poradny je jednak snaha zpřístupnit nezbytnou právní pomoc i sociálně slabším vrstvám obyvatelstva a jednak přispívat k informovanosti veřejnosti o problematice exekučního řízení a řízení souvisejících. Smyslem bezplatné právní poradny je poskytnout krátkou informativní poradu týkající se exekučního řízení. V případech, kdy je nutno v konkrétním řízení učinit písemné podání nebo se jedná o věc vyžadující náročnější rozbor, bude žadatel o právní poradu odkázán na některý exekutorský úřad, případně advokátní kancelář.

Bezplatná poradna Plzeň funguje v prostorách organizace Archa pro člověka v krizi, Prokopova 17, Plzeň, a to každou sudou středu od 14:30 do 16:30 hod.

Do bezplatných právních poraden v Praze, Brně a Plzni je nutné se telefonicky objednatna číslech 515 917 586 296 804 190. Právní porady budou žadatelům poskytovány v pořadí, ve kterém se objednají.

 

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.