free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Detail položky pozemky Dolní Dvořiště

Název: pozemky Dolní Dvořiště
Popis: Jedná se o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako orná půda, nacházející se cca 700 m severozápadně od centra v blízkosti silnice č. I/3. Pozemky jsou nepravidelného tvaru, mírně svažité k východní straně. Pozemky jsou přístupné přes pozemky ve vlastnictví obce nebo státu. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy dopravní infrastruktury - drážní doprava (koridor nadmístního významu pro veřejnou dopravní infrastrukturu - IV. tranzitní železniční koridor, označený v řešeném území jako: D 3/6 - úsek převážně ve volné krajině), a nebo jako plochy koridoru nadmístního významu pro veřejnou dopravní infrastrukturu - dálnici D3, označený D2.
Druh dražby: nemovitost
Datum konání: 19.2.2020 10:00
Spisová značka: 108 EX 6917 / 17
Stav dražby: probehla
Předmět: pozemky Dolní Dvořiště
Lokalita - okres:
Nejnižší podání: 786000 Kč
Místo konání: www.exdrazby.cz
vyhláška pozemky Dolní Dvořiště 
Zpět na seznam nemovitosti Zpět na seznam movitých věcí

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.