free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Detail položky 1/2 trv. travního porostu Sedlec - Vlhavy (okr. Č. Budějovice)

Název: 1/2 trv. travního porostu Sedlec - Vlhavy (okr. Č. Budějovice)
Popis: Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k zemědělsky obhospodařovanému pozemku na okraji katastrálního území v sousedství Vlhavského rybníka. K pozemku parc.č. 260/2 je uzavřena pachtovní smlouva ze dne 28.3.2015, která je uzavřena mezi povinnou jako propachtovatelem a firmou Zemědělské obchodní družstvo „Blata“, IČ:00109657 jako pachtýřem na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou za roční pachtovné 3.000,-Kč za ha.
Druh dražby: nemovitost
Datum konání: 9.12.2020 10:00
Spisová značka: 108 EX 1980 / 20
Stav dražby: probiha
Předmět: 1/2 trv. travního porostu Sedlec - Vlhavy (okr. Č. Budějovice)
Lokalita - okres:
Nejnižší podání: 86667 Kč
Místo konání: www.exdrazby.cz
vyhláška 1/2 trv. travního porostu Sedlec - Vlhavy (okr. Č. Budějovice) 
Zpět na seznam nemovitosti Zpět na seznam movitých věcí

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.