free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Detail položky 1/12 bydlení Mimoň

Název: 1/12 bydlení Mimoň
Popis: Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k domu a pozemkům v Mimoni. Dům je zděný, vnitřní řadový, patrový, zřejmě nepodsklepený obdélníkového půdorysu. S ohledem na stavebně technický stav je vhodný pro celkovou rekonstrukci či demolici. Dům byl většinovým spovlastníkem zajištěn proti vnikání nepovolaných osob – vchod je zazděn, okna v přízemí zatlučena prkny. Z důvodu ohrožení kolemjdoucích byl snesen krov a střecha nově vytvořena mírná pultová se spádem do ulice. Výpočtová užitná plocha byla stanovena odhadem ze známé zastavěné plochy. Předmětem dražby je i spoluvlastnický podíl ke garáži nacházející se na pozemku parc.č. 1920. Jedná se o zděnou, přízemní, koncovou řadovou garáž. I u garáže byla většinovým spoluvlastníkem opravena střecha. Garáž není uvedena v katastru nemovitostí.
Druh dražby: nemovitost
Datum konání: 27.1.2021 12:30
Spisová značka: 108 EX 4194 / 10
Stav dražby: probiha
Předmět: 1/12 bydlení Mimoň
Lokalita - okres:
Nejnižší podání: 21000 Kč
Místo konání: www.exdrazby.cz
vyhláška 1/12 bydlení Mimoň 
Zpět na seznam nemovitosti Zpět na seznam movitých věcí

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.