free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Detail položky 1/2 rod. rekr. Dolní Chodov

Název: 1/2 rod. rekr. Dolní Chodov
Popis: Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl k chatě, zahradě a spoluvlastnický podíl k pozemkům, na kterých se nachází nezpevněná cesta, umožňující přístup k okolním pozemkům. Chata je samostatně stojící, nachází se v severovýchodní zastavěné části města v místní zahrádkářské kolonii. Chata je zděná a její stavebně-technický stav odpovídá průměrné údržbě. K chatě patří oplocená zahrada. Přístup k nemovitosti je po místní nezpevněné cestě, nacházející se na pozemku parc.č. 2658, který je ve vlastnictví města Chodov. Chata stojí na pozemku par.č. 2656/20, na který navazuje pozemek parc.č. 2656/34 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou svažité, travnaté a udržované, oploceny drátěným plotem. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc.č. 2656/1, jehož spoluvlastnický podíl je předmětem dražby. Na pozemcích 2656/1, 2656/23 a 2656/24 se nachází nezpevněná cesta, umožňující přístup k okolním pozemkům.
Druh dražby: nemovitost
Datum konání: 24.2.2021 13:20
Spisová značka: 108 EX 5184 / 13
Stav dražby: probehla
Předmět: 1/2 rod. rekr. Dolní Chodov
Lokalita - okres:
Nejnižší podání: 172000 Kč
Místo konání: www.exdrazby.cz
vyhláška 1/2 rod. rekr. Dolní Chodov 
Zpět na seznam nemovitosti Zpět na seznam movitých věcí

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.