free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Detail položky 1/2 pozemků Bojanov (okr. Chrudim)

Název: 1/2 pozemků Bojanov (okr. Chrudim)
Popis: Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k souboru převážně nesouvisejících pozemků vedených jako trvalý travní porost, neplodná půda a lesní pozemek. Na části pozemků se hospodaří, zemědělské pozemky jsou částečně znehodnoceny náletovým porostem. Lesní pozemek tvoří úzký, prakticky nevyužitelný pás podél vodoteče.
Druh dražby: nemovitost
Datum konání: 17.3.2021 9:00
Spisová značka: 108 EX 4346 / 19
Stav dražby: probiha
Předmět: 1/2 pozemků Bojanov (okr. Chrudim)
Lokalita - okres:
Nejnižší podání: 103000 Kč
Místo konání: www.exdrazby.cz
vyhláška 1/2 pozemků Bojanov (okr. Chrudim) 
Zpět na seznam nemovitosti Zpět na seznam movitých věcí

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.