free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Detail položky 1/2 rod. rekr. Břeclav

Název: 1/2 rod. rekr. Břeclav
Popis: Jedná se o spoluvlastnický podíl ke stavebnímu pozemku, který tvoří dvě parcely v jednom funkčním celku - parc.č. St. 3845, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2, jehož součástí je stavba bez č.p/č.e. rodinná rekreace a parc.č. 637/407, orná půda o výměře 977 m2, vše zapsáno na LV č. 10430, k.ú. Břeclav. Stavba bez č.p./č.ev. je zděný, samostatně stojící podsklepený rekreační objekt s jedním nadzemním podlažím a plochou střechou. Objekt byl postaven přibližně v roce 1970. Součástí nemovitostí jsou ploty ohraňující pozemek, hospodářské přístavky, zpevněné plochy a přípojky IS. K nemovitostem není přístup z veřejné komunikace ani z jiného veřejného pozemku a právně není zajištěn ani přístup přes pozemky jiných vlastníků
Druh dražby: nemovitost
Datum konání: 13.5.2021 10:00
Spisová značka: 94 EX 9745 / 20
Stav dražby: probiha
Předmět: 1/2 rod. rekr. Břeclav
Lokalita - okres:
Nejnižší podání: 367000 Kč
Místo konání: www.exdrazby.cz
vyhláška 1/2 rod. rekr. Břeclav 
Zpět na seznam nemovitosti Zpět na seznam movitých věcí

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.