free site maker


Detail položky 17/24 objektu bydlení Milevsko (okr. Písek)

Název: 17/24 objektu bydlení Milevsko (okr. Písek)
Popis: Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl k rodinnému domu a pozemkům v okrajové zastavěné části města Milevsko v ulici Švermova č.p. 351 v obytné zástavbě. Dům je řadový, krajní, přízemní, částečně podsklepený. Konstrukce budovy je zděná a stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k domu je po místní zpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Pozemek parc.č. 116/8 navazuje na stavební pozemek parc.č. St. 317 a tvoří s ním jeden funkční celek. Na stavebním pozemku stojí rodinný dům č.p. 351 a hospodářské budovy. Soubor pozemků je oplocen zdí. Přístup je zajištěn z pozemku parc.č. 1606/1 ve vlastnictví města. Pozemky parc.č. 1319/9, parc.č.1319/10, parc.č.1319/19, parc.č.1319/26, parc.č.1319/27 a parc.č.1326/5 na sebe vzájemně navazují a tvoří jeden celek. Nachází se v extravilánu na západním okraji města, cca 200 m západně od zastavěné cásti obce. Na pozemcích jsou porosty. Přístup je zajištěn přes sousední pozemky.
Druh dražby: nemovitost
Datum konání: 22.6.2022 12:30
Spisová značka: 108 EX 4744 / 21
Stav dražby: probehla
Předmět: 17/24 objektu bydlení Milevsko (okr. Písek)
Lokalita - okres:
Nejnižší podání: 888000 Kč
Místo konání: www.exdrazby.cz
vyhláška 17/24 objektu bydlení Milevsko (okr. Písek) 
Zpět na seznam nemovitosti Zpět na seznam movitých věcí

Exekutorský úřad

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.