free site maker


Detail položky část areálu Liberec

Název: část areálu Liberec
Popis: Jedná se o částečně oplocenou část areálu, jehož součástí je zejména výrobní komplex bývalé slévárny tlakového lití hliníku. Část areálu je ve vlastnictví třetí osoby a váží se k ní věcná břemena k části areálu. Část areálu je pronajata. Areál se nachází v zastavěné části krajského města Liberec, v části Jeřáb III-Liberec v ul.Nádraží ve smíšené zástavbě. Součástí areálu jsou rozsáhlé pozemky, na nichž se nachází vedle komplexu bývalé slévárny mnoho staveb dlouhodobě neužívaných s výrazně zhoršeným technickým stavem. Stavby na pozemcích tvoří stavby garáží, garážové haly, garážové budovy, skladové budovy, stavby tech.hospodářství, kotelny, truhlárny, máčírny, kovárny, bývalé vozovny, trafostanice, kompresorovny, dílny, admin.budovy, a mnoho dalších staveb, v části staveb jsou technologie a movité věcí ve vlastnictví 3 osoby. V areálu se na pozemcích nacházejí 3 hromady pecní strusky o celkovém odhadovaném objemu strusky ve výši 4.116 m3, jež představují ekologickou zátěž areálu. Na pozemku p.č.4289 se nacházejí dřeviny, jež vyrůstají z opěrné zdi, tyto jsou dlouhodobě neperspektivní a do budoucna mohou představovat potenciální riziko úrazu osob, jelikož místem pádu těchto dřevin je veřejná hojně využívaná cesta. Dřeviny jsou v havarijním stavu a v nedávné minulosti již museli díky jejich pádu zasahovat hasiči. Pozemky na sebe navazují a tvoří funkční celek, pozemky jsou v několika výškových úrovních a částečně oplocené, nachází se na nich zpevněné plochy částečně zatížené věcnými břemeny a porosty.
Druh dražby: nemovitost
Datum konání: 16.11.2022 14:00
Spisová značka: 94 EX 5852 / 22
Stav dražby: probehla
Předmět: část areálu Liberec
Lokalita - okres:
Nejnižší podání: 43554000 Kč
Místo konání: www.exdrazby.cz
vyhláška část areálu Liberec 
Zpět na seznam nemovitosti Zpět na seznam movitých věcí

Exekutorský úřad

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.