free site maker

Chci zaplatit

Dluh včetně nákladů exekuce je možné uhradit:

Bezhotovostně

  1. bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce Raiffeisenbank a.s. na účet soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorského úřadu Plzeň - město, na účet č. 1033003851/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 094 EX 1288/09 v.s. je 128809),
  2. pomocí QR kódu nebo online platební kartou přes aplikaci www.tvujdluh.cz - Heslo obdržíte společně s výzvou. Za provedení platby platební kartou si firma Comgate odečítá 1% ze zaplacené částky jako provozní náklady.
  3. Platební kartou v sídle Exekutorského úřadu Plzeň město, Palackého náměstí 28, Plzeň,
    v úředních hodinách Pondělí – Pátek.: 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 15.30 hod.

V hotovosti

  1. poukázkou typu A na účet soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorského úřadu Plzeň - město, účet č. 1033003851/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 094 EX 1288/09 v.s. je 128809), v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora.
  2. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Plzeň – město, Palackého náměstí 28, Plzeň,
    v úředních hodinách Pondělí – Pátek.: 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 15.30 hod.

Žádost o splátkový kalendář
 

Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Odeslat formulář



captcha

 

Exekutorský úřad

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.