free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

 Předpisy najdete zde:

 

Předpisy upravující exekuční řízení

 

 

 

 

 

 

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.