Aktuality

Odběr novinek o dražbách

Captcha

Odhlášení odběru novinek

Způsoby provedení exekuce

Jakými způsoby lze provést exekuci?  

Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád. Je třeba rozlišovat, jestli jde o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění.

Způsoby exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. Je na exekutorovi, aby zvolil nejvhodnější způsob provedení exekuce, zároveň může zvolit, jestli provede exekuci jen jedním nebo více způsoby, případně i všemi dostupnými, může tak učinit postupně i najednou.

Zákon 120/2001 sb. - § 59

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a)   srážkami ze mzdy a jiných příjmů,

 

b)   přikázáním pohledávky,

 

c)   prodejem movitých věcí a nemovitostí,

 

d)   postižením podniku,

 

e)   zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech,

 

f)   správou nemovitosti,

 

g)   pozastavením řidičského oprávnění.

 

 

Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést

a)   vyklizením,

 

b)   odebráním věci,

 

c)   rozdělením společné věci,

 

d)  provedením prací a výkonů

 

(3) Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést

prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí.
 

2010 © Exekutorský úřad Plzeň - město. Všechna práva vyhrazena. & EVANEK Web Design Studio