free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Předpisy

 

 Zákony a vyhlášky

 

Další zákony naleznete na stránkách www.mvcr.cz/sbirka/ nebo www.epravo.cz.

 

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.