free site maker

Exekutorský úřad
Plzeň město

Pro povinné

KDY SE STÁVÁM POVINNÝM?
Povinným se v exekučním řízení stáváte na základě rozhodnutí soudu o nařízení exekuce, nebo pověřením k provedení exekuce.

CO JE CÍLEM EXEKUCE?
Cílem exekučního řízení je přimět vás klidně a v naprostém souladu se zákonem řešit váš momentální finanční problém, ať už vznikl vědomě či nedbalostí. Naším cílem je také vyřídit exekuci co nejrychleji. S narůstající dobou totiž narůstá i výše celkové dlužné částky.

CO MOHU OČEKÁVAT?
Na základě exekuce můžete očekávat kontakt od zaměstnanců našeho úřadu, kteří s vámi projednají způsoby řešení vašeho momentálního finančního problému. Pokud si nás přejete kontaktovat sám, využijte sekci kontakty .

Z ČEHO SE SKLÁDÁ DLUŽNÁ ČÁSTKA?
Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení a v tomto exekučním řízení a náklady exekuce. V případě, že si přejete znát přesnou výši vymáhané částky v exekuci vedené naším úřadem, můžete se na nás obrátit v sekci kontakty .

Dluh včetně nákladů exekuce je možné uhradit:  Mgr. Tunkl

  1. bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce Raiffeisenbank a.s. na účet soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorského úřadu Plzeň - město, na účet č. 1033003851/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 094 EX 1288/09 v.s. je 128809),
  2. poukázkou typu A na účet soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorského úřadu Plzeň - město, účet č. 1033003851/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 094 EX 1288/09 v.s. je 128809), v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora.
  3. pomocí QR kódu přes aplikaci www.tvujdluh.cz - heslo obdržíte společně s výzvou
  4. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Plzeň – město, Palackého náměstí 28, Plzeň, v úředních hodinách. Po – Út.: 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 15.30, St. 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 16.30, Čt. – Pá.:  8.00-11.30   a 12.00 a 15.00 hod.

Dluh včetně nákladů exekuce je možné uhradit: JUDr. Zítka

  1. bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce Raiffeisenbank a.s. na účet soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorského úřadu Plzeň - město, na účet č. 1013044568/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 108 EX 8815/10 v.s. je 881510),
  2. poukázkou typu A na účet soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorského úřadu Plzeň - město, na účet č. 1013044568/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 108 EX 8815/10 v.s. je 881510), v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora.
  3. pomocí QR kódu přes aplikaci www.tvujdluh.cz - heslo obdržíte společně s výzvou
  4. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Plzeň – město, Palackého náměstí 28, Plzeň, v úředních hodinách. Po – Út.: 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 15.30, St. 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 16.30, Čt. – Pá.: 8.00-11.30   a 12.00 - 15.00 hod.

 
NÁVRH SPLÁTEK.
Pokud jste povinným našeho úřadu, tak v záložce "Splátkový kalendář"  můžete vyplnit formulář na splátky. K tomuto návrhu splátek se vám přidělený pracovník exekutora vyjádří.

 

 

Exekutorský úřad

Exekutor Mgr. Martin Tunkl
Exekutor JUDr. Zdeněk Zítka

Dražby nemovitostí
Dražby movitých věcí
Úřední deska
Nahlížení do stavu exekuce
Splátkový kalendář
Kontakty

Rozesílání novinek

Registrujte se k zasílání aktuálních informací.