Aktuality

Odběr novinek o dražbách

Captcha

Odhlášení odběru novinek

Pro povinné

KDY SE STÁVÁM POVINNÝM?
Povinným se v exekučním řízení stáváte na základě rozhodnutí soudu o nařízení exekuce, nebo pověřením k provedení exekuce.

CO JE CÍLEM EXEKUCE?
Cílem exekučního řízení je přimět vás klidně a v naprostém souladu se zákonem řešit váš momentální finanční problém, ať už vznikl vědomě či nedbalostí. Naším cílem je také vyřídit exekuci co nejrychleji. S narůstající dobou totiž narůstá i výše celkové dlužné částky.

CO MOHU OČEKÁVAT?
Na základě exekuce můžete očekávat kontakt od zaměstnanců našeho úřadu, kteří s vámi projednají způsoby řešení vašeho momentálního finančního problému. Pokud si nás přejete kontaktovat sám, využijte sekci kontakty .

Z ČEHO SE SKLÁDÁ DLUŽNÁ ČÁSTKA?
Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení a v tomto exekučním řízení a náklady exekuce. V případě, že si přejete znát přesnou výši vymáhané částky v exekuci vedené naším úřadem, můžete se na nás obrátit v sekci kontakty .

Dluh včetně nákladů exekuce je možné uhradit:  Mgr. Tunkl

  1. bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce Raiffeisenbank a.s. na účet soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorského úřadu Plzeň - město, na účet č. 1033003851/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 094 EX 1288/09 v.s. je 128809),
  2. poukázkou typu A na účet soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekutorského úřadu Plzeň - město, účet č. 1033003851/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 094 EX 1288/09 v.s. je 128809), v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora.
  3. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Plzeň – město, Palackého náměstí 28, Plzeň, v úředních hodinách. Po – Út.: 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 15.30, St. 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 16.30, Čt. – Pá.:  8.00-11.30   a 12.00 a 15.00 hod.

Dluh včetně nákladů exekuce je možné uhradit: JUDr. Zítka

  1. bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce Raiffeisenbank a.s. na účet soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorského úřadu Plzeň - město, na účet č. 1013044568/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 108 EX 8815/10 v.s. je 881510),
  2. poukázkou typu A na účet soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítky, Exekutorského úřadu Plzeň - město, na účet č. 1013044568/5500, variabilní symbol je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. 108 EX 8815/10 v.s. je 881510), v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora.
  3. v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Plzeň – město, Palackého náměstí 28, Plzeň, v úředních hodinách. Po – Út.: 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 15.30, St. 8.00 – 11.30 a 12. 00 – 16.30, Čt. – Pá.: 8.00-11.30   a 12.00 - 15.00 hod.

 
NÁVRH SPLÁTEK.
Pokud jste povinným našeho úřadu, tak v záložce "Splátkový kalendář"  můžete vyplnit formulář na splátky. K tomuto návrhu splátek se vám přidělený pracovník exekutora vyjádří.

2010 © Exekutorský úřad Plzeň - město. Všechna práva vyhrazena. & EVANEK Web Design Studio